Nyheter: Säkerhet till sjöss

  • Hastighetskontroll

    Överlag lugnare till sjöss

    Under perioden den 16-20 juli har Kustbevakningen fokuserat extra på sjösäkerhet genom förannonserade fart- och nykterhetskontroller över hela landet.

  • samtal1_RED

    Extra satsning på sjösäkerhet

    Under sommarmånaderna är fartygstrafiken som livligast och då ökar också Kustbevakningens övervakning längs kusterna och i skärgårdarna. Den 16-20 juli lägger Kustbevakningen extra fokus på sjösäkerhet genom nykterhets- och fartkontroller över hela landet.

Gå till nyhetsarkivet