Veckan i korthet

Axplock ur dagböckerna från vakthavande befäl i Kustbevakningen 2 - 8 april.

 • Fartyget Dimitris får maskinproblem, driver mot land och går på grund vid Möja. Fartyget bogseras bort från grundet av KBV 311. Ingen olja läcker ut i vattnet och ärendet överlämnas till jourhavande inspektör på Transportstyrelsen. Förundersökning inleds och rapport upprättas för bristande sjömanskap.
 • KBV 303 hjälper en segelbåt med motorhaveri som är på väg att driva på land utanför Stenungsund.
 • Fartyget Alteland går på grund norr om Hallstavik vid Ormösund. Dykare på KBV 010 besiktigar haveristens skrov och kustbevakningsflyget flyger över området. Ingen olja läcker ut i vattnet, men innan fartyget kan dras loss ska 55 ton tjockolja som finns ombord pumpas över till kustbevakningsfartyget KBV 010.
 • KBV 590 skjutsar ambulansmän till en brännskadad treåring. Skadan visar sig vara lindrigare än befarat och barnet behöver inte åka till sjukhus.
 • KBV 048 utreder ett miljöbrott i en av Karlstads kanaler där en mindre mängd olja har läckt ut. Räddningstjänsten har sedan tidigare lagt ut en absorberingslänsa.
 • Kustbevakningen gör inresekontroller på ankommande fartyg. Bland annat gör KBV 005 inresekontroll i Holmsund, KBV 309 i Hudiksvall och KBV 309 i Vallvik.
 • KBV 289 gör bemanningskontroll på en mindre arbetsbåt i Gävle hamn.
 • Kustbevakningen utövar fiskeövervakning och naturvård, bland annat i Stocka skärgård och Umeå skärgård.
 • KBV 047 gör, tillsammans med tull och polis, lastsäkrings- och nykterhetskontroller i Karlskrona. Samtliga utan anmärkning.
 • KBV 050 gör bemanningskontroll på en dykbåt i Smögen, utan anmärkning.
 • Kustbevakningen gör en fiskeri- och bemanningskontroll på ett fiskefartyg i Laholm som brister i behörigheterna.
 • KBV 749 gör farligt gods- och lastsäkringskontroller i Trelleborg som resulterar i tre förbud.
 • KBV 590 övervakar och kontrollerar skotertrafiken i Kalixområdet i samarbete med polisen.
 • KBV 307 genomför sållningsprov på båtar på väg in till Strömstad. En person blåser positivt och har 0,34 promille alkohol i utandningsluften. Nykterhetskontroller genomförs också vid färjan mellan Strömstad och Sandefjord: totalt 84 utblås, samtliga negativa.
 • KBV 201 gör, tillsammans med tull och polis, farligt gods- och nykterhetskontroller i Varberg. En person rapporteras för drograttfylla.
 • En kustbevakningstjänstebil på väg till Piteå blir omkörd av en Ford Mondeo som kör i 230 km/tim. Patrullen tar kontakt med polisen som ber Kustbevakningen att följa efter. Under färd stannar bilen för att byta förare, och Kustbevakningen hinner fram och kan stoppa vidare färd. Polisen kommer till platsen och konstaterar att föraren är påverkad. I bilen finns tre barn och två vuxna personer. Kustbevakningen bistår polisen med transport till Piteå för utredning.