Ny svävare till Luleå

Torsdagen den 17 februari är det dags för leverans av Kustbevakningens nya stora svävare. Den är byggd av Griffon Hoverwork i Southampton, England. Denna vecka har leveransprov i vatten genomförts.

KBV 590

Nybyggnadsdirektör Åke Dagnevik framför KBV 590.

Utbildning och leveransprov på is och över isrännor kommer att genomföras i Luleå, där svävaren ska vara placerad.

  • Den nya svävaren kan ta med två snöskotrar som lyfts på och av med en kran.
  • Fart på vatten över 40 knop.
  • Storlek cirka 15 meter lång och 8 meter bred.
  • Svävaren ska klara att gå över hinder på närmare en meters höjd.

Leveransproven har genomförts av Åke Dagnevik, Stefan Andersson, Torbjörn Wieslander, Conny Rönnkvist och Thomas Etälämäki. Från Transportstyrelsen har Pär Jacobsson deltagit.

Lloyds har genomfört klassning av svävaren.