Nyheter: Hållbar havsmiljö

Kustbevakningens nyheter hittar du under den huvudingång på webbplatsen där den hör hemma. Här hittar du nyheter som sorteras in under området Hållbar havsmiljö. Det är till exempel nyheter om miljöräddning till sjöss, miljöövervakning och fiske.

 • Hummertina

  Idag startar hummerpremiären

  Normalt ökar Kustbevakningen sin närvaro när det gäller hummerfisket i samband med premiären, som äger rum första måndagen efter 20 september varje år från klockan 07.00. Fisket pågår till och med sista april.

 • Realtidsstängning i Skagerrak (1)

  Realtidsstängning i Skagerrak

  Besättningen från Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 001 genomförde den 8 september en RTC-kontroll (RTC, Real Time Closure) på ett svenskt fiskefartyg på svenskt territorialhav i Skagerrak. Resultatet visade att tröskelvärdet för andelen ungfisk överskreds och att det fanns grund för realtidsstängning.

 • Lena EK i Gryt

  Miljöministern besökte Kustbevakningen i Gryt

  Miljöministern Lena Ek kom på besök till kuststationen i Gryt för att diskutera vikten av god miljöövervakning och tillsyn av de regler som finns till sjöss för att få till en bättre havsmiljö.

 • Upptagning av otillåtet utlagd ålryssja

  Ålen är akut hotad

  Kustbevakningen kan konstatera att trots att det sedan 2007 råder ett generellt ålfiskeförbud är det en stor brist på respekt för gällande regler. Från maj i år har över 200 ryssjor tagits i beslag.

 • ROV (remote operated vehicle) är en fjärrstyrd undervattensfarkost som kan operera ner till 250 meters djup.

  Miljöräddningsoperation inledd efter torsdagens fartygskollision

  Kustbevakningen har inlett en miljöräddningsoperation efter fartygskollisionen nordost om danska Läsö i torsdags morse. Under förmiddagen kommer Kustbevakningen att gå ner med en ROV, undervattensfarkost, för att lokalisera fiskefartyget.

 • Kustbevakningen på plats för att analysera oljeutsläppet

  Oljeutsläpp norr om Gotska Sandön

  Ett vrak har börjat läcka cirka 30 sjömil norr om Gotska Sandön. Sannolikt är det vraket från fartyget M/S Immen som sjönk 1977 och som uppges ha haft drygt 60 ton olja ombord vid förlisningstillfället. Kustbevakningen har startat en miljöräddningsoperation för att ta upp oljan som bubblar upp från bottnen.

 • Bild Sveriges strategi för oljeskadeskydd

  Ny strategi för oljeskadeskydd

  Sveriges fjärde strategi för området oljeskadeskydd är nu officiellt beslutad av aktörerna i Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO). Den innehåller ett underlag för långsiktig planering för att uppnå den förmåga som krävs för hela området oljeskadeskydd utmed Sveriges kuster och de stora insjöarna.

 • Svan med ölburk 72dpi

  Var rädd om djur och natur

  Sommar, hav och båtar. Nu närmar sig snabbt båtsäsongen. Många kommer att vistas ute vid kusten och göra strandhugg, men tänk på att vara rädd om djur och natur.

Gå till nyhetsarkivet