Nyheter: Hållbar havsmiljö

Kustbevakningens nyheter hittar du under den huvudingång på webbplatsen där den hör hemma. Här hittar du nyheter som sorteras in under området Hållbar havsmiljö. Det är till exempel nyheter om miljöräddning till sjöss, miljöövervakning och fiske.

 • Grundstötning vid Landsort

  Presskonferens 141029

  Inbjudan till presskonferens med anledning av det grundstötta fartyget idag vid Landsort utanför Stockholm.

 • Villon 2

  Kustbevakningen granskar miljöfarliga vrak

  Kring Sveriges kuster ligger tusentals vrak. De flesta är harmlösa för miljön men en del utgör ett potentiellt miljöhot. Kustbevakningen arbetar tillsammans med andra myndigheter och experter med att specialstudera en handfull miljöfarliga vrak för att ta fram arbetssätt och åtgärder som ska minska miljöriskerna. Under oktober undersöks vraket Villon.

 • Flygbild över oljan_2

  Utredning klar om oljepåslaget vid Tjörn 2011

  En sjösäkerhetsutredning har genomförts kring kollisionen mellan det maltaregistrerade bulkfartyget Golden Trader och det belgiska fiskefartyget Vidar utanför Thyborön, Danmark den 10 september 2011. Kollisionen ledde till att stora mängder olja drev upp på Sveriges kust i Tjörns kommun.

 • Hummertina

  Idag startar hummerpremiären

  Normalt ökar Kustbevakningen sin närvaro när det gäller hummerfisket i samband med premiären, som äger rum första måndagen efter 20 september varje år från klockan 07.00. Fisket pågår till och med sista april.

 • Realtidsstängning i Skagerrak (1)

  Realtidsstängning i Skagerrak

  Besättningen från Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 001 genomförde den 8 september en RTC-kontroll (RTC, Real Time Closure) på ett svenskt fiskefartyg på svenskt territorialhav i Skagerrak. Resultatet visade att tröskelvärdet för andelen ungfisk överskreds och att det fanns grund för realtidsstängning.

 • Lena EK i Gryt

  Miljöministern besökte Kustbevakningen i Gryt

  Miljöministern Lena Ek kom på besök till kuststationen i Gryt för att diskutera vikten av god miljöövervakning och tillsyn av de regler som finns till sjöss för att få till en bättre havsmiljö.

 • Upptagning av otillåtet utlagd ålryssja

  Ålen är akut hotad

  Kustbevakningen kan konstatera att trots att det sedan 2007 råder ett generellt ålfiskeförbud är det en stor brist på respekt för gällande regler. Från maj i år har över 200 ryssjor tagits i beslag.

 • ROV (remote operated vehicle) är en fjärrstyrd undervattensfarkost som kan operera ner till 250 meters djup.

  Miljöräddningsoperation inledd efter torsdagens fartygskollision

  Kustbevakningen har inlett en miljöräddningsoperation efter fartygskollisionen nordost om danska Läsö i torsdags morse. Under förmiddagen kommer Kustbevakningen att gå ner med en ROV, undervattensfarkost, för att lokalisera fiskefartyget.

Gå till nyhetsarkivet