Nyheter: Hållbar havsmiljö

 • Kustbevakningens KBV 313 lägger ut länsor.

  Oljeutsläpp väster om Nynäshamn

  Ett fartyg släppte mitt på torsdagen ut olja i vattnet i hamnen i Stora Vika väster om Nynäshamn. Kustbevakningens KBV 313 finns på plats för att med länsor begränsa den mängd som kan nå stränderna.

 • Beslagtagna ålryssjor

  Beslag av ålryssjor i Södermanlands skärgård

  Förra veckan tog Kustbevakningen 29 ålryssjor i beslag. Redskapen var utlagda på otillåten plats. Fisket av ål, som är en skyddad och utrotningshotad art, är hårt reglerat.

 • Trål - fartyget på bilden har inget med den faktiska händelsen att göra.

  Trålfiskefartyg fiskade med för små nätmaskor

  Natten till den 16 april genomförde Kustbevakningen en inspektion ombord på ett trålfiskefartyg från Halland. Trålen som som användes hade nätmaskor som var under den minsta tillåtna storleken för det aktuella fisket. Trålaren togs till hamn, där förhör hölls med besättningen och fångst och trål togs i beslag.

 • Sveriges första RTC-stängning

  Ett av Kustbevakningens fartyg genomförde den sjätte mars en RTC-provtagning (RTC, Real Time Closure) på en fisktrålare i Skagerrak. Resultatet visade att tröskelvärdet för andelen ungfisk överskreds och att det fanns grund för realtidsstängning.

Gå till nyhetsarkivet