Nyheter: Hållbar havsmiljö

 • Grundstötning vid Landsort

  Presskonferens 141029

  Inbjudan till presskonferens med anledning av det grundstötta fartyget idag vid Landsort utanför Stockholm.

 • Villon 2

  Kustbevakningen granskar miljöfarliga vrak

  Kring Sveriges kuster ligger tusentals vrak. De flesta är harmlösa för miljön men en del utgör ett potentiellt miljöhot. Kustbevakningen arbetar tillsammans med andra myndigheter och experter med att specialstudera en handfull miljöfarliga vrak för att ta fram arbetssätt och åtgärder som ska minska miljöriskerna. Under oktober undersöks vraket Villon.

 • Flygbild över oljan_2

  Utredning klar om oljepåslaget vid Tjörn 2011

  En sjösäkerhetsutredning har genomförts kring kollisionen mellan det maltaregistrerade bulkfartyget Golden Trader och det belgiska fiskefartyget Vidar utanför Thyborön, Danmark den 10 september 2011. Kollisionen ledde till att stora mängder olja drev upp på Sveriges kust i Tjörns kommun.

 • Hummertina

  Idag startar hummerpremiären

  Normalt ökar Kustbevakningen sin närvaro när det gäller hummerfisket i samband med premiären, som äger rum första måndagen efter 20 september varje år från klockan 07.00. Fisket pågår till och med sista april.

Gå till nyhetsarkivet