Nyheter: Hållbar havsmiljö

 • Flygbild över oljan_2

  Utredning klar om oljepåslaget vid Tjörn 2011

  En sjösäkerhetsutredning har genomförts kring kollisionen mellan det maltaregistrerade bulkfartyget Golden Trader och det belgiska fiskefartyget Vidar utanför Thyborön, Danmark den 10 september 2011. Kollisionen ledde till att stora mängder olja drev upp på Sveriges kust i Tjörns kommun.

 • Hummertina

  Idag startar hummerpremiären

  Normalt ökar Kustbevakningen sin närvaro när det gäller hummerfisket i samband med premiären, som äger rum första måndagen efter 20 september varje år från klockan 07.00. Fisket pågår till och med sista april.

 • Realtidsstängning i Skagerrak (1)

  Realtidsstängning i Skagerrak

  Besättningen från Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 001 genomförde den 8 september en RTC-kontroll (RTC, Real Time Closure) på ett svenskt fiskefartyg på svenskt territorialhav i Skagerrak. Resultatet visade att tröskelvärdet för andelen ungfisk överskreds och att det fanns grund för realtidsstängning.

 • Lena EK i Gryt

  Miljöministern besökte Kustbevakningen i Gryt

  Miljöministern Lena Ek kom på besök till kuststationen i Gryt för att diskutera vikten av god miljöövervakning och tillsyn av de regler som finns till sjöss för att få till en bättre havsmiljö.

Gå till nyhetsarkivet