Nyheter: Hållbar havsmiljö

 • Realtidsstängning i Skagerrak (1)

  Realtidsstängning i Skagerrak

  Besättningen från Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 001 genomförde den 8 september en RTC-kontroll (RTC, Real Time Closure) på ett svenskt fiskefartyg på svenskt territorialhav i Skagerrak. Resultatet visade att tröskelvärdet för andelen ungfisk överskreds och att det fanns grund för realtidsstängning.

 • Lena EK i Gryt

  Miljöministern besökte Kustbevakningen i Gryt

  Miljöministern Lena Ek kom på besök till kuststationen i Gryt för att diskutera vikten av god miljöövervakning och tillsyn av de regler som finns till sjöss för att få till en bättre havsmiljö.

 • Upptagning av otillåtet utlagd ålryssja

  Ålen är akut hotad

  Kustbevakningen kan konstatera att trots att det sedan 2007 råder ett generellt ålfiskeförbud är det en stor brist på respekt för gällande regler. Från maj i år har över 200 ryssjor tagits i beslag.

 • ROV (remote operated vehicle) är en fjärrstyrd undervattensfarkost som kan operera ner till 250 meters djup.

  Miljöräddningsoperation inledd efter torsdagens fartygskollision

  Kustbevakningen har inlett en miljöräddningsoperation efter fartygskollisionen nordost om danska Läsö i torsdags morse. Under förmiddagen kommer Kustbevakningen att gå ner med en ROV, undervattensfarkost, för att lokalisera fiskefartyget.

Gå till nyhetsarkivet