I världsklass

Kustbevakningen arbetar för en hållbar havsmiljö och för att öka människors säkerhet till sjöss.

Längs hela Sveriges kust, räddar, hjälper och övervakar Kustbevakningen – dygnet runt, året om.

Vårt mål är att vara en kustbevakning i världsklass som inger förtroende nationellt och internationellt.

Vårt uppdrag
Fu Shan Hai sjunker