På djupt vatten

En av Kustbevakningens uppgifter är att utöva tillsyn och övervakning av fasta fornminnen.

Vid vraket Kronan utanför Kalmar lägger Kustbevakningen ut förankringsbojar för arkeologiska utgrävningar på uppdrag av Kalmar läns museum.

På bilden är Kustbevakningens dykare på väg från KBV 003 till dykningen på vraket Kronan.

Läs mer om våra räddningsdykare
Dykningar vid Kronan 2013