För ökad säkerhet

Antalet olyckor ska minska och det ska vara tryggt och säkert att vara till sjöss.

Genom övervakning, tillsyn och kontroll samt brottsbekämpning ser Kustbevakningen till att bestämmelser för sjötrafik följs.

I takt med en intensivare fartygstrafik krävs starkare och tätare insatser, bland annat för att motverka sjöfylleri.

Ratt och sjöfylleri
Sjosakerhet